Home / DỊCH VỤ KẾ TOÁN / Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng / Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng
Đánh giá bài viết

Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng của Trung tâm chăm sóc doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ giúp quý doanh nghiệp tiết kiệm được công sức, thời gian và chi phí bỏ ra.

Dịch vụ báo cáo tài chính giá rẻ tại Đà Nẵng

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Việc lập Báo cáo tài chính tại Đà Nẵng được thực hiện theo Luật kế toán

Quy định của pháp luật về báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin kinh tế – tài chính chủ yếu cho người sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy trình dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng của Trung tâm chăm sóc doanh nghiệp Đà Nẵng như sau:

1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

4. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển; 6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

7. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;

8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

10. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

11. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

12. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính.

Nội dung của báo cáo tài chính gồm:

– Bảng cân đối kế toán;

– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

– Bảng thuyết minh báo cáo tài chính;

– Quyết toán thuế TNCN, TNDN vào cuối năm;

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Theo quy định hiện hành, báo cáo tài chính của Doanh nghiệp được lập và gửi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất là sau 90 ngày từ ngày kết thúc năm tài chính.

Kỳ lập Báo cáo tài chính:

– Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.

– Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.

Dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng của Trung tâm chăm sóc doanh nghiệp Đà Nẵng

Với việc lựa chọn Trung tâm chăm sóc doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng chúng tôi sẽ thực hiện từ A đến Z, quý doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng các báo cáo luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo kế toán, thuế do chúng tôi đã thực hiện. Đồng thời trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế tóan, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh. Để sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính tại Đà Nẵng, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ thông tin dưới đây:

TRUNG TÂM CHĂM SÓC DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 104 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
Hotline: 0236.3652.111 – 0935.410.411 – 0935.01.25.25 
Email: vipcare.inc@gmail.com
Website: chamsocdoanhnghiep.com

Check Also

Dịch vụ quyết toán thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ quyết toán thuế tại Đà NẵngĐánh giá bài viết Với sự quan trọng …

Call Now