Home / TIN TỨC

TIN TỨC

Các bước để khởi nghiệp thành công

Có ý tưởng tốt chỉ là sự khởi đầu, để khởi nghiệp thành công các start-up phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn. Trong đó, thời điểm khởi nghiệp và gọi vốn, xây dựng kế hoạch và ứng phó với những phản hồi có ảnh hưởng đến kế …

Read More »

Thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng

Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là KCNC đa chức năng thứ ba của cả nước được thành lập sau KCNC Hòa Lạc (tại Hà Nội) và KCNC thành phố Hồ Chí Minh. …

Read More »

Call Now